هاست لینوکس با کنترل پنل دایرکت ادمین

هاست لینوکس دایرکت ادمین 1 گیگ

فضا یک گیگابایت
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل لینوکس
کنترل پنل دایرکت ادمین
MYSQL دارد
آنتی تحریم میباشد
SSL رایگان دارد
محل سرور دیتاسنتر اختصاصی سرور ایران
دارای ترافیک نیم بها
انتقال رایگان

هاست لینوکس دایرکت ادمین 2 گیگ

فضا 2 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل لینوکس
کنترل پنل دایرکت ادمین
MYSQL دارد
آنتی تحریم میباشد
SSL رایگان دارد
محل سرور دیتاسنتر اختصاصی سرور ایران
دارای ترافیک نیم بها
انتقال رایگان

هاست لینوکس دایرکت ادمین 5 گیگ

فضا 5 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل لینوکس
کنترل پنل دایرکت ادمین
MYSQL دارد
آنتی تحریم میباشد
SSL رایگان دارد
محل سرور دیتاسنتر اختصاصی سرور ایران
دارای ترافیک نیم بها
انتقال رایگان

هاست لینوکس دایرکت ادمین 10 گیگ

فضا 10 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل لینوکس
کنترل پنل دایرکت ادمین
MYSQL دارد
آنتی تحریم میباشد
SSL رایگان دارد
محل سرور دیتاسنتر اختصاصی سرور ایران
دارای ترافیک نیم بها
انتقال رایگان