نمایندگی رایگان ثبت دامنه بین المللی

نمایندگی دامنه بین المللی

نمایندگی دامنه بین المللی
قابلیت ثبت بیشاز 400 پسوندپ
پنل کاملا رایگان می باشد
خریدار فقط هزینه 50 هزار تومان شارژ اولیه را پرداخت میکند.
خریدار میتواند بعد از پرداخت ، با همان 50 هزار تومان دامنه ثبت کند.
بدون اینکه نامی از سرور ایران درج شود.
تخفیف برای دامنه ها اعمال شده است
دارای پنل اختصاصی